Yhdistys

Palontutkijoiden yhdistyksillä on maailmalla pitkä historia ja toiminta nykyään aktiivista. Yhdysvalloissa International Association of Arson Investigators perustettiin 1949 ja sillä on tällä hetkellä yli 5000 jäsentä. Englannin palontutkintayhdistys juhlisti viime vuonna kymmenettä toimintavuottaan ja on tiettävästi USA:n ulkopuolella suurin palontutkijayhdistys 900 jäsenellä. Suomea lähin palontutkijayhdistys löytyy Ruotsista.

Palontutkijayhdistyksen perustamisesta on Suomessa puhuttu vaihtelevalla aktiivisuudella jo useiden vuosien ajan. Yhdistyksen perustamista suunniteltaessa arvioitiin sitä pitäisikö yhdistyksen olla jaosta jossakin jo olemassa olevassa yhdistyksessä vai olla kokonaan oma yhdistys. Keskustelun jälkeen todettiin tarve nimenomaisesti pelkästään palontutkintaan keskittyvälle yhdistykselle. Palontutkintaan osallistuu sekä pelastuslaitos että poliisi, joilla kummallakin on omia alan yhdistyksiä. Lisäksi palontutkintaan osallistuu yksityisiä toimijoita, joilla niin ikään on omia yhdistyksiä, mm. vakuutusetsivien yhdistys ja sähkötarkastajien SÄTY. Riskinä pidettiin että selkeästi yhden toimialan omaan yhdistykseen ei liittyisi laajasti eri toimijoita.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa Suomessa. Yhdistys tulee järjestämään seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia sekä jakamaan tietoa eri tavoin. Lisäksi yhdistys voi käynnistää tutkimushankkeita tai osallistua niihin. Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Hallituspaikat pyritään täyttämään siten että pelastustoimi, poliisi ja vakuutusyhtiöt olisivat edustettuina. Kotimaisen toiminnan lisäksi tarkoituksena on edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Tätä varten yhdistys on jättänyt hakemuksen International Association of Arson Investigatorsin Suomen jaostoksi. Osana IAAI:ta Suomen palontutkijat pääsee mukaan kansainväliseen verkostoon, joka on alallaan laajin.

Jäseniä jo 142

Tammikuun 2016 koulutustilaisuudessa Helsingissä huomioitiin yhdistyksen 100. jäsen ja hallituksen kokouksessa toukokuussa hyväksyttiin 110. jäsen. Vuoden 2019 toukokuussa jäseniä on 142. Jäsenmaksu vuonna 2019 on 30 €.

Suomen Palontutkijat ry hallitus 2018-2019

Puheenjohtaja 2019
Mika Laiso,
erikoistarkastaja Vakuutusyhtiö Fennia,
mika.laiso[ät]fennia.fi
GSM +358 40 5742140

PL2
04401 Järvenpää

Teemu Hurjanen, 2018-2019
paloinsinööri Kanta-Hämeen pelastuslaitos,
teemu.hurjanen[ät]pelastuslaitos.fi

Janne Rautasuo, 2018-2019
Johtava palotarkastaja, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,
janne.rautasuo[ät]espoo.fi

Pasi Hyyryläinen, 2019-2020
rikosylikonstaapeli Itä-Uudenmaan poliisi,
pasi.t.hyyrylainen[ät]poliisi.fi

Hannu Soinvirta, 2019-2020
Soinvirta Oy, Valtuutettu tarkastaja VTS 224,
soinvirta.hannu[ät]gmail.com
www.soinvirta.fi

Varajäseninä toimivat samassa järjestyksessä Mika Kupiainen, Knut Lehtinen, Mari Lehtimäki ja Juha Alhainen. Toiminnantarkastajina toimivat Seppo Aaltonen ja Jorma Korkalo.

Y-tunnus on 2615534-2

Vuoden 2018 toimintaa

Vuoden ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin 15.3.2018 Helsingissä Fennian tiloissa. Koulutusaiheina olivat yhteistoiminta palotutkinnassa, rakenteellinen paloturvallisuus ja tuottamukselliset palot. Osallistujia oli 38.

Puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa Mika Laiso. Vakuutusyhtiöiden edustajia ei hallitukseen saatu, joten päätettiin kahden vuoden kuluttua pyrkiä korjaaman tilanne.

Vuoden 2017 toimintaa

Vuoden ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin 22.3.2017 Tampereella hotelli Rosendahlissa. Koulutusaiheena oli tuoteturvallisuus sähköturvallisuusviranomaisen näkökulmasta, akkupalot ja palocaset.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin  koulutustilaisuuden päätteeksi. Vuosikokouksessa valittiin Tuomas Pälviä jatkamaan puheenjohtajana ja hallituksen erovuoroiset valittiin jatkamaan seuraavalle kaudelle. Uudeksi varajäseniksi valittiin Juha Alhainen. Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Seppo Aaltonen ja Jorma Korkalo. Kokouksessa keskusteltiin mm. sosiaalisen median käytöstä yhteydenpidossa ja esiteltiin yhdistyksen eettiset säännöt.

Vuoden toinen koulutustilaisuus toteutettiin koulutusristeilynä Tallinnaan 30.10.-1.11.2017. Mukana oli noin yhdistyksen jäsentä ja luennoitsijaa.

Vuoden 2016 toimintaa

Vuoden ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin Fennian Helsingin tiloissa. Koulutusaiheena oli palontutkinta ja oikeudenkäynnit.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.3.2016 vuoden toisen koulutustilaisuuden päätteeksi Turussa IF:n tiloissa. Koulutustilaisuuden aiheina oli sähköpalot eri muodoissaan ja etäluettavien mittareiden käyttö palontutkinnassa.

Vuosikokouksessa valittiin Tuomas Pälviä jatkamaan puheenjohtajana ja hallituksen erovuoroiset valittiin jatkamaan seuraavalle kaudelle. Varajäseniksi valittiin Knut Lehtinen ja Jyrki Eskola. Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Seppo Aaltonen ja Jorma Korkalo.

Vuoden kolmas koulutustilaisuus oli palontutkinnan intensiivikurssi Ruotsin Revingessä. Mukana oli lähes 20 innokasta opiskelijaa. Kurssi oli osallistujien mielestä todella hyvä. Harkoitustyöt tehtiin jakamalla osallistujat ryhmiin, joissa oli eri ammattiryhmien edustajat. Näin voitiin hyödyntää jokaisen omaa ammattitaitoa koko ryhmän kesken ja opiskeltiin toisten tapoja tehdä palontutkintaa. Koska tutkittavat tapaukset oli videoitu autenttisina näyteltyinä kohtauksina, voitiin arvioida hauskalla tavalla tutkinnan onnistumista.

Vuoden 2015 toimintaa

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 30.1.2015 koulutustilaisuuden päätteeksi. Koulutustilaisuuden aiheina oli mm. palonsyytutkinta Ruotsissa, TUKESin viimeisin tutkimus sähköpaloista, palokoirien käyttö, pallorikosten tunnusmerkistö sekä palontutkinnan tulosten hyödyntäminen eri tahoilla.

Vuosikokouksessa valittiin Tuomas Pälviä jatkamaan puheenjohtajana ja hallituksen erovuoroiset valittiin jatkamaan vasta alkutaipaleelle päässyttä työtä. Myös varajäsenet valittiin vasta vuosikokouksessa.

Yhdistyksen nettisivujen Foorumi-osio saatiin pystyyn kesällä, mutta sen käyttö ei vielä ole ollut kovin aktiivista. Loppuvuodesta lyötiin lukkoon kevään 2016 kaksi koulutuspäivää, joista lisää “Koulutus” -sivulla.

Vuoden 2014 toimintaa

Alkuvuosi on kulunut yhdistyksen rekisteröintiin kuuluvien hallinnollisten tehtävien hoitamisessa.Yhdistys on nyt virallisesti rekisteröity mutta työ keskittyy edelleen perustoimintojen käynnistämiseen. Jäsenhakemukset on nyt lähetetty ja sääntöjen mukaisesti hallitus hyväksyy jäsenet. Seuraavana toimenpiteenä oli nettisivujen perustaminen, jotta tiedonvaihto jäsenten kesken saadaan mahdollisimman hyvin käyntiin.  Tämä tapahtui 3.9.2014. Palosuojelurahastolta saadun avustuksen turvin järjestettiin kaksi samansisältöistä koulutuspäivää syksyllä 2014. Niissä teemana oli mm. palonsyytutkinta USA:ssa ja sikäläisten oppien soveltaminen Suomessa.

Perustamiskokouksessa yli 50 osallistujaa

Ennen yhdistyksen virallista rekisteröimistä järjestettiin perustamiskokous, johon osallistui 53 palontutkinnasta kiinnostunutta henkilöä. Perustamiskokouksessa oli vieraana Peter Mansi Englannista, joka on jäänyt eläkkeelle Lontoon pelastuslaitoksen palontutkintayksikön päällikön tehtävästä ja työskentelee nyt yksityisessä palontutkintayrityksessä. Lisäksi Mansi on ollut 10 vuotta Englannin palontutkintayhdistyksen puheenjohtaja ja IAAI:n tuleva puheenjohtaja ensimmäisenä eurooppalaisena. Mansi on urallaan tutkinut useita tulipaloja, joissa on menehtynyt palomiehiä. Perustamiskokouksen koulutusosiossa Mansi esitteli yhden tapauksen, jossa Lontoossa menehtyi kaksi palomiestä pienen liike- ja asuinrakennuksen tulipalossa. Koulutuksen lisäksi perustamiskokouksessa keskusteltiin laajasti yhdistyksen tulevista säännöistä ja odotuksista toiminnalle. Myös ensimmäisen toimintavuoden hallituspaikoista päätettiin perustamiskokouksessa. Tarkoituksena on kierrättää vastuutehtäviä parin vuoden välein eri henkilöillä jotta yhdistykseen saadaan mahdollisimman moni aktiivisesti mukaan.