Yhdistys

Palontutkijoiden yhdistyksillä on maailmalla pitkä historia ja toiminta nykyään aktiivista. Yhdysvalloissa International Association of Arson Investigators perustettiin 1949 ja sillä on tällä hetkellä yli 5000 jäsentä. Englannin palontutkintayhdistys juhlisti viime vuonna kymmenettä toimintavuottaan ja on tiettävästi USA:n ulkopuolella suurin palontutkijayhdistys 900 jäsenellä. Suomea lähin palontutkijayhdistys löytyy Ruotsista.

Palontutkijayhdistyksen perustamisesta on Suomessa puhuttu vaihtelevalla aktiivisuudella jo useiden vuosien ajan. Yhdistyksen perustamista suunniteltaessa arvioitiin sitä pitäisikö yhdistyksen olla jaosta jossakin jo olemassa olevassa yhdistyksessä vai olla kokonaan oma yhdistys. Keskustelun jälkeen todettiin tarve nimenomaisesti pelkästään palontutkintaan keskittyvälle yhdistykselle. Palontutkintaan osallistuu sekä pelastuslaitos että poliisi, joilla kummallakin on omia alan yhdistyksiä. Lisäksi palontutkintaan osallistuu yksityisiä toimijoita, joilla niin ikään on omia yhdistyksiä, mm. vakuutusetsivien yhdistys ja sähkötarkastajien SÄTY. Riskinä pidettiin että selkeästi yhden toimialan omaan yhdistykseen ei liittyisi laajasti eri toimijoita.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa Suomessa. Yhdistys tulee järjestämään seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia sekä jakamaan tietoa eri tavoin. Lisäksi yhdistys voi käynnistää tutkimushankkeita tai osallistua niihin. Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Hallituspaikat pyritään täyttämään siten että pelastustoimi, poliisi ja vakuutusyhtiöt olisivat edustettuina. Kotimaisen toiminnan lisäksi tarkoituksena on edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Tätä varten yhdistys on jättänyt hakemuksen International Association of Arson Investigatorsin Suomen jaostoksi. Osana IAAI:ta Suomen palontutkijat pääsee mukaan kansainväliseen verkostoon, joka on alallaan laajin.

Jäseniä 130

Tammikuun 2016 koulutustilaisuudessa Helsingissä huomioitiin yhdistyksen 100. jäsen ja hallituksen kokouksessa toukokuussa hyväksyttiin 110. jäsen. Vuoden 2022 toukokuussa jäseniä on 130. Jäsenmaksu vuonna 2022 on 30 €.

Suomen Palontutkijat ry hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja 2022
Mika Laiso,
erikoistarkastaja Vakuutusyhtiö Fennia,
mika.laiso[ät]fennia.fi
GSM +358 40 5742140

Teemu Hurjanen, 2021-2022
paloinsinööri Kanta-Hämeen pelastuslaitos,
teemu.hurjanen[ät]pelastuslaitos.fi

Janne Rautasuo, 2021-2022
Yksikönpäällikkö, Helsingin pelastuslaitos,
janne.rautasuo[ät]hel.fi

Pasi Hyyryläinen, 2022-2023
rikosylikonstaapeli Itä-Uudenmaan poliisi,
pasi.t.hyyrylainen[ät]poliisi.fi

Markus Saukko, 2022-2023
Iecon Oy, Valtuutettu tarkastaja VTS 226,
markus.saukko[ät]iecon.fi
www.iecon.fi

Varajäseninä toimivat samassa järjestyksessä Anssi Kuhlman, Pasi Paloluoma Mari Lehtimäki ja Reijo Lintula. Toiminnantarkastajina toimivat Jorma Korkalo ja Hannu Soinvirta .

Y-tunnus on 2615534-2

Vuoden 2021 toimintaa

Vuosi 2021 oli palontutkintayhdistyksen toiminnassa edelleen varsin poikkeuksellinen. COVID19 -pandemian jatkumisen vuoksi koulutuspäivät ja vuosikokous jouduttiin järjestämään etäyhteyksien avulla. Kokemukset vuodesta 2020 kuitenkin helpotti käytännön järjestelyjä ja jäsenistöltä oli saatu myös positiivista palautetta etäyhteydellä toteutetuista koulutuspäivistä.

Kevään koulutuspäivä ja vuosikokous järjestettiin 13.4.2021. Koulutus oli koko päivän mittainen ja aiheet käsittelivät uusien energialähteiden paloturvallisuutta, akkujen paloturvallisuutta, sähköpalojen tutkintaa sekä Jyväskylän suurpalon tutkintaa, josta kuulimme Onnettomuustutkintakeskuksen sekä paloteknisen suunnittelutoimiston esitykset. Koulutukseen osallistui noin 40 kuulijaa. Koulutuspäivän jälkeen järjestettiin niinikään etäyhteyksien avulla yhdistyksen vuosikokous, johon osallistui 20 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen syyskoulutus järjestettiin 27.10.2021. Koulutuksessa kuulimme esityksiä palontutkijan osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä, palorikosten sarjoittamisesta, palokoiratoiminnasta vakuutusyhtiön näkökulmasta, Pansiontien suurpalon tutkinnasta, sähköpalontutkinnasta sekä Atex -tilassa tapahtuneen räjähdyksen tutkinnasta. Koulutuspäivään osallistui 47 yhdistyksen jäsentä.

Vuoden 2020 toimintaa

Vuosi 2020 oli palontutkintayhdistyksen toiminnassa varsin poikkeuksellinen. COVID19 -pandemian vuoksi koulutuspäivien tai vuosikokouksen järjestäminen totutulla tavalla ei ollut mahdollista. Keväällä 2020 Tampereella pidettäväksi suunnitellut koulutuspäivät ja vuosikokous päätettiin yhdistyksen hallituksen toimesta peruuttaa. Samassa yhteydessä vuosikokous päätettiin siirtää myöhäisempään ajankohtaan.

Koulutuspäivä ja vuosikokous järjestettiin 8.10.2020 etäyhteyksin Teams Office -ohjelman avulla. Koulutusiltapäivän teemana oli aurinkovoimalat ja niissä sattuneet palot. Lisäksi käsiteltiin sähköautojen tutkintaa työturvallisuuden näkökulmasta. Koulutusiltapäivän toteutus etäyhteyksien avulla onnistui saadun palautteen perusteella hyvin ja osanotto oli runsasta. Koulutuspäivään osallistui yhteensä 55 jäsentä.

Koronapandemiasta huolimatta yhdistyksen hallituksen työskentely on ollut sujuvaa. Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia vuoden 2019 tilanteesta. Tämä johtui siitä, että vuosikokous pidettiin vasta loppuvuodesta ja vuosikokouksessa päätettiin, että hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla kevään 2021 vuosikokoukseen asti. Hallituksen kokoukset järjestettiin maaliskuun jälkeen etäyhteyksillä.

Vuoden 2019 toimintaa

Vuosi 2019 oli yhdistyksen toiminnassa aktiivinen. Jäsenistön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi toteutettiin kaksi koulutustilaisuutta. Ensimmäinen koulutuspäivä pidettiin 8-9.4 Mikkelissä. Koulutuspäivän teemana oli mm. autopalojen tutkinta, tuottamukselliset tulipalot sekä palopaikan dokumentointi ja kuvaaminen. Koulutukseen osallistui 42 henkilöä. Vuoden toinen koulutuspäivä pidettiin 12.12.2019 Fennian tiloissa Helsingissä. Koulutukseen osallistui 33 henkilöä. Koulutusaiheina olivat mm. hormipalot sekä 3D-mallintamisen ja uuden teknologian hyödyntäminen palontutkinnassa. Koulutuspäivään oli pyydetty kouluttaja Bradley Woodward (RVIR Ltd.) englannista esittelemään 3D-mallinnuksen hyödyntämistä palontutkinnan koulutuksessa.

Hallituksen kokoonpano muuttui 2018 kokoonpanosta yhden jäsenen osalta ja kahden varajäsenen osalta. Reijo Lintula jäi pois hallitustehtävistä ja hänen paikalleen rahastonhoitajaksi tuli Hannu Soinvirta. Pasi Hyyryläisen varajäseneksi valittiin Mari Lehtimäki ja Hannu Soinvirran varajäseneksi Juha Alhainen.

Vuoden 2018 toimintaa

Vuoden ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin 15.3.2018 Helsingissä Fennian tiloissa. Koulutusaiheina olivat yhteistoiminta palotutkinnassa, rakenteellinen paloturvallisuus ja tuottamukselliset palot. Osallistujia oli 38.

Puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa Mika Laiso. Vakuutusyhtiöiden edustajia ei hallitukseen saatu, joten päätettiin kahden vuoden kuluttua pyrkiä korjaaman tilanne.

Vuoden 2017 toimintaa

Vuoden ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin 22.3.2017 Tampereella hotelli Rosendahlissa. Koulutusaiheena oli tuoteturvallisuus sähköturvallisuusviranomaisen näkökulmasta, akkupalot ja palocaset.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin  koulutustilaisuuden päätteeksi. Vuosikokouksessa valittiin Tuomas Pälviä jatkamaan puheenjohtajana ja hallituksen erovuoroiset valittiin jatkamaan seuraavalle kaudelle. Uudeksi varajäseniksi valittiin Juha Alhainen. Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Seppo Aaltonen ja Jorma Korkalo. Kokouksessa keskusteltiin mm. sosiaalisen median käytöstä yhteydenpidossa ja esiteltiin yhdistyksen eettiset säännöt.

Vuoden toinen koulutustilaisuus toteutettiin koulutusristeilynä Tallinnaan 30.10.-1.11.2017. Mukana oli noin yhdistyksen jäsentä ja luennoitsijaa.

Vuoden 2016 toimintaa

Vuoden ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin Fennian Helsingin tiloissa. Koulutusaiheena oli palontutkinta ja oikeudenkäynnit.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.3.2016 vuoden toisen koulutustilaisuuden päätteeksi Turussa IF:n tiloissa. Koulutustilaisuuden aiheina oli sähköpalot eri muodoissaan ja etäluettavien mittareiden käyttö palontutkinnassa.

Vuosikokouksessa valittiin Tuomas Pälviä jatkamaan puheenjohtajana ja hallituksen erovuoroiset valittiin jatkamaan seuraavalle kaudelle. Varajäseniksi valittiin Knut Lehtinen ja Jyrki Eskola. Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Seppo Aaltonen ja Jorma Korkalo.

Vuoden kolmas koulutustilaisuus oli palontutkinnan intensiivikurssi Ruotsin Revingessä. Mukana oli lähes 20 innokasta opiskelijaa. Kurssi oli osallistujien mielestä todella hyvä. Harkoitustyöt tehtiin jakamalla osallistujat ryhmiin, joissa oli eri ammattiryhmien edustajat. Näin voitiin hyödyntää jokaisen omaa ammattitaitoa koko ryhmän kesken ja opiskeltiin toisten tapoja tehdä palontutkintaa. Koska tutkittavat tapaukset oli videoitu autenttisina näyteltyinä kohtauksina, voitiin arvioida hauskalla tavalla tutkinnan onnistumista.

Vuoden 2015 toimintaa

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 30.1.2015 koulutustilaisuuden päätteeksi. Koulutustilaisuuden aiheina oli mm. palonsyytutkinta Ruotsissa, TUKESin viimeisin tutkimus sähköpaloista, palokoirien käyttö, pallorikosten tunnusmerkistö sekä palontutkinnan tulosten hyödyntäminen eri tahoilla.

Vuosikokouksessa valittiin Tuomas Pälviä jatkamaan puheenjohtajana ja hallituksen erovuoroiset valittiin jatkamaan vasta alkutaipaleelle päässyttä työtä. Myös varajäsenet valittiin vasta vuosikokouksessa.

Yhdistyksen nettisivujen Foorumi-osio saatiin pystyyn kesällä, mutta sen käyttö ei vielä ole ollut kovin aktiivista. Loppuvuodesta lyötiin lukkoon kevään 2016 kaksi koulutuspäivää, joista lisää ”Koulutus” -sivulla.

Vuoden 2014 toimintaa

Alkuvuosi on kulunut yhdistyksen rekisteröintiin kuuluvien hallinnollisten tehtävien hoitamisessa.Yhdistys on nyt virallisesti rekisteröity mutta työ keskittyy edelleen perustoimintojen käynnistämiseen. Jäsenhakemukset on nyt lähetetty ja sääntöjen mukaisesti hallitus hyväksyy jäsenet. Seuraavana toimenpiteenä oli nettisivujen perustaminen, jotta tiedonvaihto jäsenten kesken saadaan mahdollisimman hyvin käyntiin.  Tämä tapahtui 3.9.2014. Palosuojelurahastolta saadun avustuksen turvin järjestettiin kaksi samansisältöistä koulutuspäivää syksyllä 2014. Niissä teemana oli mm. palonsyytutkinta USA:ssa ja sikäläisten oppien soveltaminen Suomessa.

Perustamiskokouksessa yli 50 osallistujaa

Ennen yhdistyksen virallista rekisteröimistä järjestettiin perustamiskokous, johon osallistui 53 palontutkinnasta kiinnostunutta henkilöä. Perustamiskokouksessa oli vieraana Peter Mansi Englannista, joka on jäänyt eläkkeelle Lontoon pelastuslaitoksen palontutkintayksikön päällikön tehtävästä ja työskentelee nyt yksityisessä palontutkintayrityksessä. Lisäksi Mansi on ollut 10 vuotta Englannin palontutkintayhdistyksen puheenjohtaja ja IAAI:n tuleva puheenjohtaja ensimmäisenä eurooppalaisena. Mansi on urallaan tutkinut useita tulipaloja, joissa on menehtynyt palomiehiä. Perustamiskokouksen koulutusosiossa Mansi esitteli yhden tapauksen, jossa Lontoossa menehtyi kaksi palomiestä pienen liike- ja asuinrakennuksen tulipalossa. Koulutuksen lisäksi perustamiskokouksessa keskusteltiin laajasti yhdistyksen tulevista säännöistä ja odotuksista toiminnalle. Myös ensimmäisen toimintavuoden hallituspaikoista päätettiin perustamiskokouksessa. Tarkoituksena on kierrättää vastuutehtäviä parin vuoden välein eri henkilöillä jotta yhdistykseen saadaan mahdollisimman moni aktiivisesti mukaan.